ކެނެޑާގެ ކޮވިޑު މުޒާހިރާ ހޫނުވެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޮޑުވަޒީރު ފޮރުވައިފި

ކެނެޑާގައި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އެތައް ހާސް ޓްރަކް ދުއްވާމީހުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ ވެރި ރަށް އޮޓާވާ ހިސޯރުު…

Read More

ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނެތި ތުރުކީވިލާތަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ދިވެހިންނަށް ވިސާނެތި ތުރުކީވިލާތަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރަން ދެޤައުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި…

Read More

‘ސީވިއު’ ކަމަށް ބުނެ ވިއްކި އެޕާޓްމެންޓްތަކުން ފެންނަނީ ‘ކޮންޓެއިނާވިއު’

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ރެނާޓަސް އިތާމުއި އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކަންފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތްކުރި މި ފުލެޓުގެ މަސައްކަތްނިމި މީހުން ދިރިއުޅެން…

Read More

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ ބޭލުން ގޮވުމަކީ ކުށަކަށް ހަދަން މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

"އިންޑިޔާ އައުޓް" ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖްލިސް އިން މަސައްކަތް ފެށިކަން ހާމަ ވުމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ސިހުން ލިބިއްޖެއެވެ. ތާރީޙީ…

Read More

ކޮވިޑު ސެޓިފިކެޓް އިލްމީ މަހައްލުތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވާޖިނިއާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވައިފި.

އެމެރިކާގެ ވާޖިނިއާ ސްޓޭޓްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖޭސަން މިޔަރެސް ވަޒީފާ އާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތަށް ދެއްވި ލަފަޔަކީ، އެ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލްތަކާ…

Read More

ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދިޔަސް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ދެން ދުލެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

އެހެން ޕާޓީއަކާ ކޯލިޝަން ހެދިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ދުލެއް ނުކޮށްލާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ…

Read More