ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމް ދިރާސާކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްކީމާއި ގުޅޭ ދިރާސާއެއް "ފަސްޓް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓު" ގެނަމުގައި ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކާއި…

Read More

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަން ހުޒައިފާ އަށް – އަންހެނުން ގާޒީކަން ކުރުމަކީ 4 މަޒްހަބްގަ ވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން

ގާޒީ ހުޒައިފާއަށް އިސްގާޒީގެ ފަތްކޮޅުގެ އަރުއްވަނީ: އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަތް ބޭފުޅެއް --- ފޮޓޯ/ޖޭއެސްސީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީގެ…

Read More

މިއަދަކީ ޕާކިސްތާނުގަ ބޮޑު ދުވަހެއް. އިމްރާން ޙާންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ޕާކިސްތާންގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ 70% ހޯއްދެވި ނަމަވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރާނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުވީ، އިމްރާން ޚާން…

Read More

ޑރ. މައުރޫފުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ހެކްކޮށް 9388493 ނަމްބަރަށް ރާސްޓަސް އަޅައިދޭން އާދޭސްކޮށްފި

ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މައުރޫފު ހުސެއިންގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު ހެކްކޮށްގެން، ފޯނަށް ރާސްޓަސް އަޅައިދޭން އާދޭސްކޮށް މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. "މީގެ ތިން ދުވަސް…

Read More

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް އިންޑިޔާ އާކު ހިއްސާ ކުރަން ނިންމުމުން ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް އިންޑިއާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ…

Read More

އެފްރިކާގެ ފަގީރު ބައްރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ ފަރަންސޭސިންގެ މާލީ އިސްތިއުމާރު

އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ އެފްރިކަން ޔޫނިއަނުން މިހާރު އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަމަކީ މޭޑް އިން އެފްރިކާ ޝިއާރުގެ ދަށުން އެފްރިކާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ…

Read More

މީގެ 44 އަހަރު ކުރިން ހިންގި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުލަތަކުގެ ޓެލެވިޒަން ސްޓޭޝަން (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް) ގާއިމު ކުރުމަށް ހިންގުނު ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުހޫމު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި…

Read More

އެރޮފްލޯޓް ރާއްޖެ އަންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެރޮފްލޯޓްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން…

Read More