ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޗަސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށާ ދިމާލުން…

Read More

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އަބްދުއްރައޫފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރު ރައޫފް އެމަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިކަން އިއުލާން ކުރަމުން ހައި ކޯޓުން…

Read More

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އާމިންދައްތަ ބަންދު ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގައި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އާމިނަތުދިޔެ (59އ.) ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރީ…

Read More

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހިދުމަތްތަކުގެ ޓްރަޔަލް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، އެމް-ފައިސާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހިދުމަތްތަކުގެ ޓްރަޔަލްއެއް ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް…

Read More

ކެނެރީގޭ ފާރުގައި ‘އިންޑިއާ އައުޓު’ ޖެހުމުން ނާޒިމް ސައްތާރުގެ ނުރުހުން: ޔާމިން ބުމަ ދޭތެރޭ ޖަހާ!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އިންޑިއާ އައުޓު' ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ކެނެރީގޭ ފާރުގައި 'އިންޑިއާ…

Read More

ޚާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ވެއިޓަރެއް މަރާލުން: ޕާކިސްތާނު ކައްކާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޚާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ވޭޓަރެއް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ޕާކިސްތާނު ކައްކާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން…

Read More