މަލީހް, ނާޒިމަށް: ރައީސް ޔާމިން ބަސް ވިދާޅުވީމަ ނާޒިމް ވެސް އިސްލާހުވެބަލަ

ޤައުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ނުރަނގަޅު ގޮތާމެދު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބަސް ވިދާޅުވުމުން, އެމްއެންޕީގެ ރައީސް ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވެސް އިސްލާހުވާންވީކަމަށް…

Read More

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ 40…

Read More

ޢަބްދުއްރަޙީމް, ނާޒިމަށް: ދީނާއި މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަވާނީ ރައީސް ޔާމިން, ޣައްދާރުންނަކީ ތީ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަވާނީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ), އެމްއެންޕީގެ ރައީސް…

Read More

އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށް ނާޒިމް ތާއީދުކުރި, އެއީ ޣައްދާރުންގެ ސިފައަކީ: ޝުޖާއު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ގާއިމުވެފައި ތިބުމަށް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް (ކާނަލް ނާޒިމް) ތާއީދުކުރި ކަމަށާއި,…

Read More

ސަޢީދު, ނާޒިމަށް: ރައީސް ޔާމިން ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ތަންފީޒުކުރާނެ, ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބާނެ

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަމާޒުކުރައްވައި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް (ކާނަލް ނާޒިމް), މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް…

Read More

ނަރީޝް, ނާޒިމަށް: މިނިވަންކަން ވިއްކައިލަން ސޯފާ އެގްރިމަންޓުގަ ސޮއިނުކުރެވިގެން ހޭބަލިވީ ހަނދާން އެބަހުރިތަ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ ސިޔާދަތު އެމެރިކާއަށް ވިއްކައިލަން ''ސްޓޭޓަސް އޮފް ފޯސަސް އެގްރީމަންޓް (ސޯފާ)'' ގައި ސޮއިނުކުރެވިގެން ''ހޭބަލި ވީ'' ހަނދާން އެބަހުރިތޯ ސުވާލު ކުރައްވައި…

Read More

ރައީސް ޞާލިޙަކީ 2023 އަށް ”އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް” : އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ 2023 އަށް ''އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް'' ކަމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަޙްމަދު…

Read More

ނާޒިމްގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ޔާމީނަށް: އެންމެ ބޮޑު ޣައްދާރަކީ ތިބޭފުޅާ

ޤައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޣައްދާރުވެފައިވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ނާޒިމް ބަހުގެ…

Read More