އެމްޓީސީސީއަށް 4.75 ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް 475,000 ރުފިޔާ ދައްކަން ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް އަންގައި މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން…

Read More

ވޯޓާ ދިމާކޮށް ސިއްހީ ދާއިރާގައި މުސާރަތައް ވެސް އާދަޔާ ޙިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮ ބަދަލު އަންނާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އިއުލާނުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ…

Read More

އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން ރައީސް ވައުދުވެއްޖެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް…

Read More

ޑިޒްނީ ކާޓޫނުތަކުގައި އެލްޖީބީޓީ އެޖެންޑާ! ބެލެނިވެރިން ސަމާލުވޭ!

ޑިޒްނީއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ކަހަލަ ކާޓޫނުތަކާއި ފިލްމުތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން ހަގުކުދިން ޑިޒްނީ ޗެނަލްއާއި ކާޓޫނުތައް ބެލުމަށް…

Read More

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ 80 އުޅަނދެއްގެ ވެރިން ހޯދަނީ

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތް 80 އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ހައުންސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗްޑީސީން އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ މި އުޅަނދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު…

Read More