ރައްޔިތުންނަށް ފާރަލުމަށް އިންޑިއާއިން އިސްރާއީލުގެ އާލަތްތައް ގަންނަނީ

ރައްޔިތުންނަށް ފާރަލައި، ޖާސޫސްކުރުމަށް، ރައްޔިތުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަށް، ބޭނުންވާ ވަރަށް ބާރުގަދަ އާލާތްތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިސްރާއީލުގެ ދެކުންފުންޏަކުން ގަންނަމުންދާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.…

Read More

ޗައިނާގެ އާ ޗާޓުގައި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑު އަމިއްލަކޮށްފައި އޮތުމުން މެލޭޝިއާއިން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޗައިނާ އިން ގަބޫލު ކުރަނީ އިރުމަތީ ހިމާލަޔާސް ގެ އަރޫނަޗަލް ޕްރަދޭޝް އަކީ ޓިބެޓްގެ ދެކުނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުސްވި…

Read More

ހުރިހާ ސޯޝަލް ހައުސިންގއެއްގެ ކުލި މަޢާފްކޮށްދޭނަން: ޤާސިމް

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި އެއްކޮށް މަޢާފްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤާސިމްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ…

Read More

އެސްޑީއެފްސީއިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކެއް ގާއިމްކުރަނީ

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ބޭންކް (އެސްޑީއެފްސީ)އިން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އިސްލާމިކް ބޭންކެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ތަނުން ބުނެފި…

Read More

އިންޑިއާ ދެ މީހުން ފޭސްބުކްގައި އިސްތިހާރު ޖެހީ ހޮޓަލަށް އެނގުމެއްނެތި: އުނިމާ ގްރޭންޑް

މާލޭގައި ހިންގާ އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓަލަށް ޗެކިންވި އިންޑިއާގެ ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅޭ ދެ މީހުން ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރަކީ އެ ހޮޓަލަށް އިނގިގެންކޮށްފައިވާ…

Read More