މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް އުސޫލާއި ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަނީ

މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް އުސޫލާއި ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވޭގޮަތަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިކްނޮމިކް މިސްޓްރީން ބުނީ ނައިޓްމާކެޓު ނުވަތަ…

Read More

އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކެތެޓެރައިޒޭޝަން ލެބޯޓަރީ ނުވަތަ ކެތު ލެބް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ…

Read More

ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލްކޮށްފިނަމަ، ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށް ޖަލު އަދަބެއް ނުވަތަ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަތުވެދާނެ: ހަބީބް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލް ކޮށްފި ނަމަ، ފޮށީގެ ވެރިޔާ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް އައިސް ދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް…

Read More

ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ވިސްނާ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތު ނަގާނުލާތި- އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލާން ލިބެނީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ކަމަށާއި އެ ލިބޭ ފުރުސަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ގައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށާއި…

Read More