x

އެމްޑީޕީ މޮޅީ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ކަމަށާއި ވެރިކަން ކުރަން އެ ޕާޓީ ސުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.…

Read More

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއް: ޔާމީން

ކުށުގެ ތުހުމަތުވާ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދުމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް…

Read More

ބަންދަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ގިނަ ބޮޑުން ބައިވެރިނުވި

ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށް، ލުއިދިން ފަހުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ދެ…

Read More

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ…

Read More

ޔަހޫދީންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

އިސްރާއިލުގެ ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް "ރައިޓް މޫވްމެންޓުން" އިސްނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ގްރޫޕުން އިސްނަގައިގެން ސޮއި ކުރަން ފެށި…

Read More

ހުޅުމާލެއިން ބިންތައް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުޅުމާލެއިން ބިންތައް ވިއްކުން މުއާމަލާތްތައް މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ. އޭސީސީން ބުނީ، ހުޅުމާލެއިން ބިންތައް…

Read More

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ގާއިމް ކުރާނަން – މުއިއްޒު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް…

Read More