ރޮނާލްޑޯ ސައުދީން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން، އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ކުޅޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވައިލައި، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް،…

Read More

ރޭޑިއެންޓުގެ ނަމުގައި ނިއުރޭޑިއެންޓް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަބެއް ވުޖޫދުކޮށްފި

ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން ފަނޑުވެފައިވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަބެއް ވުޖޫދުކޮށްފިއެވެ. ރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ނަމުގައި މި ކުލަބު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ…

Read More

ކްރިކެޓްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފަހު ހާޓް އެޓޭކް ޖެހި މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލެޖެންޑަރީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ލެގް-ސްޕިނާ…

Read More