ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުޥޭ

މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ…

Read More

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ، ފަރުކޮޅުފުށީގައި ނާސަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ، އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން…

Read More

އެސްބީ މާޓް ފިހާރައިގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފި

ބުރުޒުމަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ރޭ 1:30 ހާއިރި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބުރުޒުމަގުގައި ހުރި އެސްބީ މާޓް ނަމަކަށް ކިޔާ…

Read More