ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ “ސިމް ޕެކެއް” އުރީދޫ އިން ތައާރަފު ކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް އާއި ގުޅުވައިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ "ގޯލްޑަން އިޔާ ސިމްޕެކް" މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފު ކުރި…

Read More