ގްރޭޑް 10ގެ ދެވަނަ ޓާމް ޓެސްޓް ރޯދައިގެ ކުރިން ބާއްވަން އަންގައިފި

ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ޓާމް ޓެސްޓް ރޯދައިގެ ކުރިން ބާއްވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފިއެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިފަދައިން އަންގަވާފައިވަނީ…

Read More

ރަކީދޫގައި 2008 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ވ.ރަކީދޫގައި 2008 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރަކީދޫ ސްކޫލްގައި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ނިޒާމުން މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި،…

Read More

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް، ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ (ޓިވެޓް) ސެންޓަރުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލް…

Read More

ސީއެޗްއެސްއީގެ ކުރީގެ އިމާރާތް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ސެންޓަރ ފޯ ހަޔާ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) ގެ ކުރީގެ އިމާރާތް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާ އިންވެގެން…

Read More

އޭ-ލެވެލް ސިލަބަސް ކެމްބްރިޖަށް ބަދަލުކުރުން ކެންސަލް!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އޭ-ލެވެލް އެޑެކްސެލް ސިލަބަހަށް ކިޔަވައި ދެމުން އައި ނަމަވެސް ސިލަބަސް ކެމްބްރިޖަށް ބަދަލުކުރަން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބާތިލުކޮށްފި…

Read More