މައިކްރޯސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅިގެން 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާ ލީކު ކުރެވިއްޖެ

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅިގެން 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާ ލީކު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓުން މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން އެ މުވައްޒަފަށް އޮޅިގެން ލީކުކުރެވުނު…

Read More

އެސްޓްރޮއިޑެއްގެ ސާމްޕަލަކާއެކު ނާސާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކުރަނީ

އެސްޓްރޮއިޑެއްގެ ސާމްޕަލަކާއެކު ނާސާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެއަށް އުޅަނދެއް ތިރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނާސާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ނާސާއިން…

Read More

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ވިދާ “ރަންގަނޑެއް” ސައިންޓިސްޓުން އަޖާއިބު ކޮށްލައިފި

ކަނ ޑުއަޑިން ފެނުނު ގޮތް ނޭނގޭ ވިދާ "ރަންގަނޑެއް" ދުނިޔޭގެ ގިނަ މެރިން ބައޮލޮޖިސްޓުންއާއި ސައިންސްވެރިން އަޖާއިބު ކޮށްލައިފި އެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ…

Read More

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން…

Read More