އިނގިލީގައި ޖެހި ފާހަގަ ނުފޮހެވެނީސް އެ ގޮވަން ފެށީ އިސްތިއުފާ އަށް!

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކުރީ ލައްކަ ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިގެންނެވެ. އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް…

Read More

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންނަށް މުހިންމީ ޕާޓީ! ރައްޔިތުން މުހިއްމެއްނޫން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ވުޖޫދުވެގެން އައީ 1932 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައިކަމަށްވާއިރު، މިހާރު 91 އަހަރު ފުރިފައިވާ އެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމާއި…

Read More

އާސަންދަ މުހިއްމު؛ އެކަމަކު ފިއްކަނޑައިގެންދާ ވަރަށް އިސްރާފު ބޮޑު

އާސަންދަ މުހިއްމެވެ. ބޭސްފަރުވާ މުހިއްމެވެ. ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވިގެންދިއުން އެއަށްވުރެ މުހިއްމެވެ. އެކަަމަކު އާސަންދައިން ބާރުގަދަ ރަނގަބީލެއް ޖަހައިފިއެވެ. ފިއްކަނޑައިގެން ދާހާ ވަރުވެއެވެ. ދައުލަތުގެ…

Read More

ބަޔާނެއް ނެރުމަކުން ނުފުދޭ، އިޒްރޭލު މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާ ކުރޭ

ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށްވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިޒްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އައުން މަނާ ކުރުމަކީ މިއަދު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެވެސް އެދުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަޑު ސަރުކާރަކަށް…

Read More

މަޖްލިސް އަށް ވަޑައިގެން އަހަރެމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނެބާ؟

ކުރިއަށް އޮތް މަޖްލިސް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ޝައުގު ވެރިކަން ހުރިކަން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަނީ މީޑިޔާގައި ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ސުވާލަކީ މިކަން މިބޭފުޅުން…

Read More

ރައީސް ޔާމީނަށް މުއިއްޒުތޯ ނޫނީ މުއިއްޒުއަށް ރައީސް ޔާމީންތޯ މުހިއްމީ؟.

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު އޮންނަނީ ކިހާވަރަކަށްބާއެވެ. މަޤާމުތަކަށް އަންނަންޖެހޭނީ…

Read More

އިންޑިއާއިން އެހާ ގިނައިން ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަނީ ކީއްވެ؟

އިސްރާއިލް ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަ ފެށުނީންސުރެ މީސްމީޑިއާގައި ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ހަބަރުތައް ފެތުރުން މި ވަނީ އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައެވެ. ހަނގުރާމައެއްގައި ފިކުރީ ގޮތުން ދުޝްމަނުންނަށް…

Read More