އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިނިން ހަދަމުން ދިޔަ ދެ ދަރިވަރަކު ހާލުދެރަވެ މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

މާފިލާފުށީގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީނު ހަދަމުންދިޔަ ދެ މީހަކަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓްލަގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު (އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ދެ…

Read More

ސިފައިންގެ ތަމްރީނު ހަދަމުން ދިޔަ ޒުވާނެއް ކުއްލިޔަކަށް ނިޔާވެއްޖެ – ވެކްސިން އިންޖަރީ އެއް ކަމަށް ބެލެވޭ

ޅ. މާފިލާފުށީގައި އިއްޔެ އޮތް ތަމްރީނަށް ދިޔަ ސިފައިންގެ މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ގދ. ގައްދު އަށް އުފަން ޕްރައިވެޓް…

Read More

ލަންކާ: ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީގެ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި ވާ ހަރުކަށި އުސޫލަށް، ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން…

Read More

އިނިގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރެވުނު ދިރާސާ އަކުން ކޮވިޑު ބައްޔަށް ވެކްސިން ޖެހި މީހުން އިތުރަށް މަރުވާ ކަމަަށް ދައްކައިފި.

އިނިގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔޫކޭ ހެލްތް ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީއިން ކުރި ދިރާސާ އަކުން ކޮވިޑު ބައްޔަށް ވެކްސިން ޖެހި މީހުން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް…

Read More

ކްރިކެޓްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފަހު ހާޓް އެޓޭކް ޖެހި މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލެޖެންޑަރީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ލެގް-ސްޕިނާ…

Read More

ހަމަ އެކަނި 60ން މަތީގެ ބަލިމީހުންނަށް ޖަހަން ގެނައި ބޫސްޓަރ ޑޯސް އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް މީހުން ގަޔަށް ޖަހައިފި!

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ބޫސްޓަރ ޑޯސް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު އެއްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާހަށް އަރައިފިއެވެ.   އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ޢާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާގޮތުން…

Read More