ކުޅުދުއްފުށި ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްފި.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ…

Read More

ފުލުހުންގެ ވެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ނުދިން

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން…

Read More

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ބައްސާމް ނިންމައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެފްއޭއެމްގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް…

Read More

ގައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭނީ 35 އަހަރަށް ވުރެ ހަގު ޒުވާން “ދިރާސާވެރިން”

ޤައުމިއްޔަތުގެ ބަހާތަކާއި ގުޅުންހުރި ޢިލްމުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް އުފައްދާ ދިރާސާވެރިންގެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭނީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާބެހޭ ވަޒީރު…

Read More

ބޭސް ސިޓީގައި އޮންނަ ބްރޭންޑުގެ ބޭސް ނޫން ބޭހެއް އާސަންދަ އިން ދެން ނުލިބޭނެ!

ބޭސް ސިޓީގައި އޮންނަ ބްރޭންޑުގެ ބޭސް ފިޔަވައި އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ ބޭހަށް އާސަންދަ ނުލިބޭ ގޮތް ހަދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން…

Read More

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ފަށަނީ

ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއިން  ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ…

Read More