އެސްއީޒެޑަށް އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ތަކަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.5…

Read More

ފަސް އަހަރު އުޅުނީ މަގުމަތީގައޭ ބުނާއިރު، ތިން އަހަރު ޖަލުގައި ހުންނެވީ ރައީީސް ޔާމީން: މަލީހު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަނުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު، ރައީީސް ޔާމީން ތިން އަހަރު ދުވަސް ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވައިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަނިކުފާނު އަދިވެސް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންނާއި…

Read More

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: ޖަމީލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެންކަން ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް، ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

Read More

ރައީސް ޞާލިޙްއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނު ކުރި މީހުންނަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ނުދޭން ނިންމައިފި!

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ…

Read More

ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވާދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައި…

Read More