އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން މުސްތާޤް ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ މުސްތާޤް ރަޝާދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.…

Read More

ދަމުދަނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާާން ވެސް ކިޔަވަން: ރައީސް ޞާލިޙު

އެމަނިކުފާނު ދަމުނަމާދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ، ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ. ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން…

Read More

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާއަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އަލުން ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއާޕޯޓުގެ…

Read More

ބޫސްޓާ ޖެހިތާ 4 ގަޑި އިރު ފަހުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑިވެލޮޕާ ޑާޑި ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓެކް ދާއިރާގައި މަޝްހޫރު އަހްމަދު ރިޔަޒީ މުހައްމަދު (ޑާޑި) ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ރިޔާޒީ ނިޔާވީ ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓާ…

Read More

މީޑިއާނެޓްގެ “އައިސް” ޗެނަލްތަކުން އިތުރު މުބާރާތެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

އެފްރިކާގެ ޤަޢުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 'އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް' އައިސް ޓީވީ އަދި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން…

Read More