ފަސް އަހަރު އުޅުނީ މަގުމަތީގައޭ ބުނާއިރު، ތިން އަހަރު ޖަލުގައި ހުންނެވީ ރައީީސް ޔާމީން: މަލީހު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަނުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު، ރައީީސް ޔާމީން ތިން އަހަރު ދުވަސް ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރައްވައިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަނިކުފާނު އަދިވެސް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންނާއި…

Read More

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ބައްސާމް ނިންމައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެފްއޭއެމްގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް…

Read More

ޝާހުރުކްހާން މުރުތައްދު ވެއްޖެ ކަމަށް ގިނަ މީހުން ބުނަން ފަަށައިފި!

މުސްލިމެއް ކަމައްވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުކްހާން މުރުތައްދު ވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއަގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ގޮވަން ފަށައިފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ކިންގްގެ ލަގަބު…

Read More